Psy2Go!
van lijden naar leiden op eigen koers!

Tarieven, kosten en vergoedingen

Inhoud

- behandeling
- coachen en begeleiding (OVP)
- werkgebonden klachten
- niet verschijnen (no show)

 

BEHANDELING: De kosten per sessie bedragen circa 85,- tot 90,- Euro, (gebaseerd op de maximale tarieven van de NZa [info: tarieven NZa 2019+] en contractafspraken met de zorgverzekeraars).

Dan gaat het om (langer durende) stoornissen in het welzijn en de psychische gezondheid, zoals angst, depressie, agitatie, verslaving dan kan een beroep worden gedaan op de basiszorgverzekering. Daartoe is een indicatie van de huisarts of de bedrijfsarts noodzakelijk. Er kunnen dan ongeveer 5-12 sessies beschikbaar zijn. 

verwijzing van huisarts nodig voor vergoeidingen!

Met bijna alle Zorgverzekeraars is een contract gesloten en is met de verwijzing van de huis/specialist/bedrijfsarts vergoeding van de behandeling mogelijk. U betaalt (wettelijk) alleen nog een eventueel resterend eigen risico in het jaar dat de behandeling begint.

Bij geen contract met uw zorgverzekeraar krijgt u de rekening van mij mee en krijgt u die doorgaans voor 50% tot 100% vergoed, zie eventueel [info overgoedingen ongecontracteerde zorg, inclusief natura- en restitutiepolis].

Is er toch méér behandeling nodig dan moeten we overleggen met de verwijzer, is geen indicatie meer aanwezig, dan kunt u overwegen op eigen rekening de behandeling voort te zetten.

COACHEN-BEGELEIDEN: In geval van coachen en begeleiden ter ontwikkeling en groei van mensen is dit op eigen kosten. Dat geldt eveneens voor klachten of problemen bij overspannenheid, burnout, rouw en relatieproblematiek. Zorgverzekeraars mogen dit niet vergoeden vanuit de basiszorgverzekering; soms kan er echter wel vanuit de aanvullende verzekering van de client een (gedeeltelijke) vergoeding plaatsvinden; bovendien moet er dan BTW geheven worden. Mijn tarief voor deze overige zorgproducten (OZP) is maximaal 100% van het door de NZa voor 2019 [info: tarieven NZa 2020] vastgestelde tarief van max. €110,27 per sessie.

 

Werkgebonden klachten: indien uw welzijnsklachten samenhangen met het werk kan samen met de werkgever nagegaan worden of deze bijdraagt in de kosten. Werkgevers zijn vanuit de Wet Poortwachter gehouden om de gezondheid en het welzijn van hun werknemer te bevorderen, net zoals de werknemer verplicht is aan zijn of haar beschikbaarheid voor werk mee te werken.

Niet verschijnen of te laat afmelden (No Show): in geval u niet 24 uur tevoren heb afgemeld, kan ik een rekening van 45,- Euro verzenden.

 

Downloads

 

 

Home

 

 

Contact...

 

 

 

Top | PJACalis@GMail.com (C)(P) Calis - all rights reserved 2020